Hotline: 0944.122.448
Email: dienlanhvila@gmail.com

Cung cấp thi công hệ thống thông gió trạm Server quận 2

Hệ thống thông gió và điều hòa không khí làm giảm nhiệt và lưu thông luồng khí trong phòng Server

Vila đã cung cấp ống thông gió, quạt thông gió và thi công lắp đặt cho các trạm máy chủ tại quận 2 và quận 10 thuộc nhiều đơn. Server hoạt động liên tục và tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, thông gió kết hợp điều hòa không khí để giảm nhiệt và lưu thông không khí trong phòng

028 37 19 29 00 dienlanhvila@gmail.com